1. Identificació de l'usuari mitjançant cl@ve2 2. Omplir i signar el formulari de registre 3. Registre de la documentació 4. Fi del procés. Obtenció del justificant

ATENCIÓ: EL PROCÉS DE SIGNATURA HA CANVIAT. Necessita tenir instal·lada al seu ordinador l'aplicació AutoFirma. Si no la té pot descarregar-la a: http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html.
Per identificar-se primer s'utilitza Cl@ve. Cl@ve és la plataforma comuna del Sector Públic Administratiu Estatal per a la identificació per a tràmits electrònics. S'utilitza, per tant, al Port de Barcelona per identificar en els tràmits de la seu electrònica amb un nivell de seguretat 3 i Vd. serà redirigit a aquesta plataforma per a la identificació, retornant posteriorment als sistemes del Port de Barcelona. Si no està vostè donat d'alta en Cl@ve pot realitzar aquesta alta o obtenir més informació a: http://clave.gob.es